Kto sme?

AMS spol. s.r.o.

Firma bola založená v roku 1993 v meste Žiar nad Hronom, ktoré je centrom Slovenského hliníkárskeho priemyslu.

 

Táto skutočnosť ovplyvnila našu profesijnú orientáciu – Kovoopracovanie a výroba hliníkových výrobkov ako aj poskytovanie služieb súviacich s týmito výrobkami alebo hliníkovými polotovarmi.